8_12Proveravao sam sebe u navedenim kategorijama pomoću jednog zanimljivo koncipiranog testa.Legenda:? - Nisam dobio tačne odgovore na pitanja koja sam rešavao pa ne znam koliko sam bio uspešan. Prvenstveo mislim na test stručnosti u kom su bila pitanja koja su vezana za rešavanje pojedinih poslovnih situacija.štiklić - Zadovoljan sam svojim odgovorima.štiklić- -  Zadovoljan sam svojim odgovorima, ali možda je i moglo bolje.

8_12

Proveravao sam sebe u navedenim kategorijama pomoću jednog zanimljivo koncipiranog testa.

Legenda:

? - Nisam dobio tačne odgovore na pitanja koja sam rešavao pa ne znam koliko sam bio uspešan. Prvenstveo mislim na test stručnosti u kom su bila pitanja koja su vezana za rešavanje pojedinih poslovnih situacija.
štiklić - Zadovoljan sam svojim odgovorima.
štiklić- -  Zadovoljan sam svojim odgovorima, ali možda je i moglo bolje.

4_12Imam dugoročan plan za čitanje knjiga. Namera mi je da od maja 2014. do maja 2024. godine pročitam i RAZUMEM 1000 knjiga. Plan prati krilatica: "Čitaj, da bi bolje video kad oslepiš."Sastavio sam detaljan spisak knjiga za naredne tri godine. Biće to jedno dugo, divno i oplemenjujuće putovanje.      

4_12

Imam dugoročan plan za čitanje knjiga. Namera mi je da od maja 2014. do maja 2024. godine pročitam i RAZUMEM 1000 knjiga. 

Plan prati krilatica: "Čitaj, da bi bolje video kad oslepiš."

Sastavio sam detaljan spisak knjiga za naredne tri godine.

Biće to jedno dugo, divno i oplemenjujuće putovanje.   
   

29_11
U usamljenoj novembarskoj noći, dok sedim u svoja četiri plava zida i gledam ovu sliku, razmišljam o svim svojim morima kojima nikada nisam i nikada neću moći broditi, baš kao što ste i vi, Jovane, razmišljali o svojim morima u jednoj biblioteci u Vašingtonu, davne 1985. godine, tri godine pre mog rođenja.

29_11

U usamljenoj novembarskoj noći, dok sedim u svoja četiri plava zida i gledam ovu sliku, razmišljam o svim svojim morima kojima nikada nisam i nikada neću moći broditi, baš kao što ste i vi, Jovane, razmišljali o svojim morima u jednoj biblioteci u Vašingtonu, davne 1985. godine, tri godine pre mog rođenja.